22/07/2019 16:09

Vì sao chưa thoái vốn tại dự án tòa nhà hỗn hợp số 44 đường Yên Phụ?