25/12/2017 15:40

"Tôi đã uống thuốc chống phơi nhiễm"