Xã hội

Cập nhật: 10:07, Thứ 6, 24/06/2022

Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư và nhân lực y tế

(ANTV) - Chiều 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với một số Bộ, ngành để tiếp tục bàn các giải pháp kịp thời, hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị và sinh phẩm y tế đang diễn ra tại nhiều nơi và các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát tổng thể các cơ chế, chính sách, quy định liên quan mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; chủ động, tích cực xử lý những vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt quá thầm quyền thì báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực y dược; rà soát quy trình, thủ tục cấp phép thuốc đảm bảo đơn giản, phù hợp với tình hình, giảm chi phí, giảm giá thành; thực hiện mạnh mẽ phân cấp, phân quyền trong việc mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình.

Đối với vấn đề nhân lực ngành y bỏ việc, chuyển việc, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Y tế, Tư pháp, Nội vụ rà soát; hoàn thiện các quy định, chính sách về đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực; xây dựng phương án tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế để tăng nguồn lực cho y tế công lập; hướng dẫn thành lập trạm y tế theo kết luận của Bộ Chính trị, với mô hình trạm y tế không theo đơn vị hành chính mà theo yêu cầu khám chữa bệnh, phù hợp với tình hình thực tế.

Trước mắt cần cân đối nhân lực, đáp ứng đủ nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi để cán bộ y tế yên tâm công tác.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình để dân hiểu, dân biết, dân nghe, dân theo, dân làm; ủng hộ, hợp tác với ngành Y tế.

BT