Xã hội

Cập nhật: 14:27, Thứ 7, 30/04/2022

30/4/1975 - Khát vọng hòa bình của người Việt Nam

(ANTV) -  Đúng vào ngày này cách đây 47 năm (30/4/1975), cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã thắng lợi, kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. 30/4/1975 - chính là dấu mốc thể hiện cho khát vọng hòa bình của người Việt Nam. 

 

BT